เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ บริษัทน้องใหม่ในเครือ RTG บริษัท อาร์ที พลัส โลจิสติกส์ จำกัด

Image

An image

แจ้งเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ บริษัทน้องใหม่ในเครือ Ruamthavorn Group

บริษัท อาร์ที พลัส โลจิสติกส์ จำกัด

RT Plus โซลูชั่นในการบริหารจัดการคลังสินค้า รวมถึงบริการที่เพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการควบคุม "FIFO, FEFO, Batch, Serial, Aging, etc" เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจต่อเป้าหมายในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยเชื่อมต่อกับการกระจายสินค้าทั้ง B2B และ B2C ของบริษัทอย่างไร้รอยต่อ แบบ one-stop service

 

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท อาร์ที พลัส โลจิสติกส์ จำกัด

บางกอกฟรีเทรดโซน 3 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางนาตราด กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

โทร. 081-814-4593

Website: www.rtplus-logistics.com

An imageAn imageAn imageAn imageAn image