รางวัลผู้รับเหมาช่วงด้านความปลอดภัยดีเด่นในปี 2565

Image

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ได้รับรางวัลผู้รับเหมาช่วงด้านความปลอดภัยดีเด่นในปี 2565 (THE BEST SUBCONTRACTOR SAFETY IN 2022) ที่งาน Transport Conference Yearly Meeting โดยบริษัท Linfox Thailand  วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา

An image

An image

An image