จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานขับรถ ประจำสาขา DKSH บางปะอิน

Image

จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานขับรถ ประจำสาขา DKSH บางปะอิน

หลักสูตร "เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุและเทคนิคการบริการด้วยหัวใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีใจรักงานบริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ

และให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยง และขับขี่ด้วยความปลอดภัย

.

โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ และอาจารย์สมปอง คงนิ่ม

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมในครั้งนี้

An image

An image

An image

An image

An image

An image

An image

Copyright @2021 Ruamthavorn Groups